LogiSystems Oy virtaviivaistaa tilaus- ja logistiikkaprosesseja

LogiSystems Oy on nuori ohjelmistotalo, jolla on jo heti aloittaessaan vankka osaaminen ja pitkät juuret. Yhtiön toiminta käynnistyi vauhdikkaasti liiketoimintakaupalla, joten heti toiminnan alussakin voitiin tarjota käyttöön tuotteita niin vanhoille kuin uusille asiakkuuksille.

LogiSystems Oy on erikoistunut tilaus-toimitusketjun hallintaan niin logistiikkapalveluja ostavien kuin kuljetuspalveluja tarjoavien yritysten näkökulmasta. Tämä tapahtuu kolmen tuotteen voimin, jotka on nyt nimetty uudelleen kuvaamaan peräkkäisten toimintojen hallinnan helppoutta. Uudet tuotenimet ovat TilausVelho, KuljetusVelho sekä PoikkeamaVelho ja niistä löytyy yksityiskohtaista tietoa kunkin tuotteen erillisen esittelyn alta.

Tiedon reaaliaikaisuus ja läpinäkyvyys helpottaa rutiineja merkittävästi

LogiSystems Oy siis keskittyy tilaus-toimitusketjun prosessien virtaviivaistamiseen. Tämä mahdollistetaan mm. käyttämällä uusimpia käytettävissä olevia tekniikoita ohjelmistoratkaisujen alustana. Ohjelmistot SaaS (Software as a Service) ratkaisuina eivät edellytä asiakkaalta käyttöönottoon liittyviä asennuksia ja ovat asiakkaiden käytettävissä Internet-selaimella mistä ja milloin tahansa – kunhan verkkoyhteys löytyy. Käytettävissä ovat modernit tiedonsiirrot eri järjestelmien välillä, mobiilisovellukset niin Windows Mobile® laitteisiin kuin laitteistoriippumattomat ratkaisut älypuhelin- ja tablettikäyttöön. Velho – ohjelmistojen käytöllä lisätään automaatiota, toimitusketjun läpinäkyvyyttä sekä reaaliaikaisuutta ja siten mahdollistetaan kustannustehokkaat sekä laadukkaat prosessit – oli kysymyksessä sitten poikkeaman hallinta tai tuotteen myynti verkossa.

LogiSystems Oy haluaa toiminnassaan kaikin tavoin parantaa ja kehittää logistiikan, kaupan ja teollisuuden yritysten toimintamahdollisuuksia ja siten omalta osaltaan rakentaa kilpailukykyisempää ja parempaa Suomea. Me LogiSystems Oy:ssä pyrimme rakentamaan järjestelmät niin, että sähköinen asiointi sekä yksilölliset tunnisteet toimitusketjuissa ovat asiakkaittemme käytettävissä – ovathan yksi kivijalka sekä perusedellytys tehokkaalle ja virheettömälle toiminnalle. Siksi tuemme voimakkaasti yleisesti käytössä olevien standardien käyttöönottoa asiakkaittemme keskuudessa niin sähköisen liiketoiminnan osalta kuin yksilöllisten rahtikirjanumeroiden ja kollitunnisteiden käytön kautta. Lue lisää blogistamme aiheotsikon SSCC-koodit ja rahtikirjojen numerointi alta.

LogiSystems Oy on nuori yritys, jonka tavoitteena on tulevaisuudessa olla voimakkaasti lisääntyvälle asiakasjoukolle sekä tietojärjestelmätoimittaja että kumppani, jonka kanssa liiketoiminta voi kehittyä ja rutiinit rullaavat sujuvasti. Henkilökunnalle LogiSystems Oy haluaa tarjota mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä asiakkaiden liiketoimintojen kehittämiseen liittyvien ratkaisujen parissa. Yhtiön hallitus tulee ensimmäisen toimintavuoden aikana määrittelemään yhtiön toimintaa ohjaavat arvot, vision sekä mission. Ne tullaan julkaisemaan näillä sivuilla myöhemmin.

LogiSystems Oy on Suomen Yrittäjät -jäsenyritys

Suomen Yrittäjät jäsenyritys

 

 

sekä Yritysjäsen Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:ssä