KuljetusVelhon käyttäjänä siirryt sähköiseen liiketoimintaan sekä reaaliaikaiseen kuljetusten hallintaan helposti ja nopeasti

KuljetusVelho on täysin nettikäyttöinen SaaS* ohjelmisto, jonka käyttöön ottaminen ei edellytä mitään asennuksia.
 

KuljetusVelhoa käyttämällä voidaan

 • hallinnoida asiakkaille, logistiikkakumppaneille sekä asiakkaiden asiakkaille tarjottavia tuotteita ja palveluja
 • muodostaa tuotteista ja/tai palveluista valikoimia
 • hallinnoida tuotteiden ja palvelujen tilaamista
 • syöttää tilauksia nettilomakkeesta
 • tuoda järjestelmään tilauksia erilaisilla vakioiduilla siirtotiedostolla (csv, xml) tai räätälöitynä tiedonsiirtona
 • hinnoitella tarjolla olevia tuotteita tai palveluja
  • asiakaskohtaisesti
  • yleisillä hinnastoilla
  • tapauskohtaisesti
 • järjestellä kuljetustilaukset manuaalisesti tai automaattisesti
 • tiedottaa tilausten statuksista ja kuljetustehtävistä SMS – viesteillä tai sähköpostilla
 • määritellä suoritteet valmiiksi laskutusta varten
 
Ohjelmistoa käytetään Internet – verkon kautta selainohjelmistoilla. Järjestelmäpalvelin toimii paikassa, jonka verkkoyhteydet ja sähkön saanti on turvattu.
 
*Saas = Software as a Service merkitsee Internetselaimella käytettävää ohjelmaa, jossa käyttäjän koneelle ei tarvitse asentaa mitään ohjelmistoja

KuljetusVelho_logo